เคสรักษา
เคสรักษา

ส้มเสี้ยว

เพศ: เพศผู้
อายุ: 5 ปี, 3 เดือน 17 วัน
ลักษณะ: พันธุ์เปอร์เซีย สีส้ม ไม่มีใบหูซ้าย
นิสัย: รักความส่วนตัว ชอบแมวเด็ก
อาการ/โรค: มีแผลเรื้อรังที่ใบหูซ้ายจนใบหูหายไป
การรักษา:
กดบริจาค

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา