เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย มุ่งเน้นแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ประสบอุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับการผลักดันกฏหมายและนโยบายอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

“เดอะวอยซ์” คือตัวแทนเสียงของสรรพสัตว์ ที่ไม่สามารถส่งเสียงสื่อสารเพื่อตัวเองได้ หากคุณเปิดใจรับฟัง “เสียงจากเรา” จึงจะมีความหมาย

หาบ้านให้น้องหมา แมว หาบ้านให้น้องหมา แมว

ประเภทสัตว์: สุนัข

สายพันธ์: ไทย

เพศ: ไม่ระบุ

ประเภทสัตว์: สุนัข

สายพันธ์: ไทย

เพศ: ไม่ระบุ

ประเภทสัตว์: สุนัข

สายพันธ์: ไทย

เพศ: ไม่ระบุ

ประเภทสัตว์: แมว

สายพันธ์: ไทย

เพศ: ไม่ระบุ

ประเภทสัตว์: แมว

สายพันธ์: ไทย

เพศ: ไม่ระบุ

ข่าว

test

test

test2

test2

2019-12-16 03:47:16