เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้น...เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 “คุณเก๋ ชลลดา”ได้ออกมาเคลื่อนไหว  ช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและพักพิงในช่วงนั้นและได้เล็งเห็นถึงปัญหา สัตว์จรจัดที่ควรช่วยกันแก้ไขและผลักดันสวัสดิภาพสัตว์ในสังคมไทยอย่าง ยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งโครงการ “เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และดำเนินงานเรื่อยมาจนเกิดเป็น มูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจากเราในปี 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ยากไร้ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

iconheart.png (1 KB) เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์จรจัดที่ได้รับอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย หรือสัตว์ที่ถูกทิ้ง รวมถึงจัดหาผู้รับอุปการะใหม่

iconheart.png (1 KB) เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านการทำหมัน และเป็นการลดประชากรสัตว์จรอย่างยั่งยืน

iconheart.png (1 KB) เพื่อแนะแนวทาง และเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือสัตว์ให้แก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าใจและพร้อมช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง

iconheart.png (1 KB) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์แก่เยาวชน และเสริมสร้างเรื่องความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงในสังคมทั่วไป


2-About-us-The-voice-A_14.png (304 KB)

การควบคุมประชากรสัตว์จรจัดและช่วยเหลือสังคม

iconfoot.png (1 KB) เพื่อควบคุมประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่ชุมชน

iconfoot.png (1 KB) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหมันอย่างยั่งยืน จากอุบัตเหตุ, การทำร้าย จนถึงพิการ

 

การช่วยเหลือและการสนับสนุน

iconfoot.png (1 KB) เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บ

iconfoot.png (1 KB) การสนับสนุนกลุ่ม บ้านพักพิงที่ให้ความดูแลสัตว์จรจัดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ จนสิ้นอายุขัย

 

การให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เยาวชนและสังคม

iconfoot.png (1 KB) ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี  

iconfoot.png (1 KB) จัดกิจกรรมอาสาเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก  

iconfoot.png (1 KB) จัดกิจกรรมอาสาสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง

ติดต่อเรา

Glowfish (มูลนิธิเดอะวอยซ์)

เลขที่ 92/5 ชั้น2 ห้อง 221 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : 098-878-8477

ic_fb.png  The Voice (เสียงจากเรา)

ig_cir.png  THEVOICEFOUNDATION

ic_line_2.png  @THEVOICECENTER

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา