มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทำร้าย ประสบอุบัติเหตุ หรือถูกทิ้ง ควบคู่ไปกับการผลักดันน โยบายทางสังคม อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างสังคมที่ ปราศจากสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ...

“เดอะวอยซ์" คือตัวแทนเสียงของสรรพสัตว์ ที่ไม่สามารถส่งเสียงเพื่อตัวเองได้ แม้ในวันที่เจ็บปวด จนถึงวันที่ไม่มีรูปลักษณ์ ที่สวยงามอีกต่อไป หากคุณเพียงเปิดใจรับฟัง "เสียงจากเรา" จึงจะมีความหมาย .. เพราะทุกชีวิตสำคัญเสมอกับเรา“

หาบ้านให้น้องหมา แมว หาบ้านให้น้องหมา แมว

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวเมีย

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวเมีย

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวผู้

โลเคชั่น:อุบลราชธานี

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวเมีย

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร

ประเภทสัตว์: หมา

เพศ: ตัวผู้

โลเคชั่น:กรุงเทพมหานคร